Käitumine liiklusõnnetuse korral

Lühiülevaade

Õnnetuses osalejad vormistavad juhtunud liiklusõnnetusest nõuetekohase teate (teade liiklusõnnetusest blankett).

Lahkarvamuse korral või juhul,kui liiklusõnnetuses said viga inimesed või kui kahju saaja ei ole teada,tuleb õnnetusest kohe teatada politseile ja tegutseda politseilt saadud korralduste kohaselt.

Liiklusõnnetuses osalenul soovitame esimesel võimalusel isiklikult või esindaja kaudu ühendust võtta meiega kas telefonil 5141091 või 5266172 või e-mailil plekukeretood@gmail.com (aitame edaspidisel toimingute täitmisel).

Liiklusõnnetuses kahju tekitanud isik (juht),samuti isik,kes ei tea,kas ta on liikluskahju tekitaja või kannatanu,peab liiklusõnnetusest teatama mitte hiljem kui viis päeva pärast liiklusõnnetust ka konkreetse sõiduki kindlustanud kindlustusandjat või Eesti Liikluskindlustuse Fondi.