Käitumine liiklusõnnetuse korral

Lühiülevaade

Õnnetuses osalejad peavad juhtunud liiklusõnnetusest koostama nõuetekohase teate. (teade liiklusõnnetusest blankett)

Lahkarvamuse korral või juhul, kui liiklusõnnetuses said viga inimesed või kui kahju saaja ei ole teada, tuleb õnnetusest kohe teatada politseile ja tegutseda politseilt saadud korralduste kohaselt.

Kannatanu peab esimesel võimalusel isiklikult või esindaja kaudu teatama liiklusõnnetusest suuliselt või kirjalikult Pleku OÜ-le telefonil 5141091; 5266172 või e-mailil: plekukeretood@gmail.com.(Aitame edaspidisel toimingute täitmisel)

Avariist peab teatama ka sõiduki kindlustanud Eesti liikluskindlustusega tegelevale kindlustusandjale või Eesti Liikluskindlustuse fondile.(Mustamäe tee 44,Tallinn telefon: 667 1800)

Liiklusõnnetuses kahju tekitanud isik (sõidukijuht); samuti isik, kes täpselt ei tea, kas ta on liikluskahju tekitaja või kannatanu, peab liiklusõnnetusest teatama hiljemalt viis päeva pärast liiklusõnnetust Pleku OÜ-le telefonil 5141091; 5266172 või e-mailil: plekukeretood@gmail.com